Tem 08

Dil çevirisinde sözlükler ve dil dönüşüm sözlükleri çok önemli kaynaklardır. Ancak burada da güvenilirlik son derece önemlidir.

Bir dile ait sözlüğün hazırlanışı ve zenginleştirilme süreci çok araştırma, özverili çalışma ve hassasiyet gerektiren bir çabadır. Aksi takdirde ortaya çıkan ürün ile toplumun dili arasında doğru bir bağ kurulamaz. Dil ve toplum bütününden kopuk olur.

Bu nedenle uzun yıllar üzerinde çalışılarak geliştirilmiş sözlükler çok daha isabetli kavram açıklamalarına sahip olacağından, mütercim ve tercümanların tercihi de bu sözlükler olmalıdır.

Türkiyede Önemli Sözlükler:

Yazılı Sözükler

 1. Misalli Büyük Türkçe Sözlük
  İlhan Ayverdi
 2. Ötüken Türkçe Sözlük
  Yaşar Çağbayır
 3. Doğan Büyük Türkçe Sözlük
  D. Mehmet Doğan
 4. ….

İnternet Sözlükleri

 1. TDK Büyük Türkçe Sözlük
  http://tdkterim.gov.tr/bts/
 2. Sesli Sözlük
  http://www.seslisozluk.com/
 3. Zargan
  http://www.zargan.com
 4. Tureng Çeviri
  http://tureng.com/
 5. Dragomanos
  http://www.dragomanos.com/

Leave a Reply